Klacht- & Tuchtregeling

Klacht en tuchtregeling

Als gecertificeerd Cranio Sacraal Therapeut ben ik aangesloten bij de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT). Ik houd me aan de beroepscode van deze vereniging . Hierin staan regels over privacy, geheimhoudingsplicht en de omgang met andere zorgverleners. De vereniging heeft een klachtenreglement en beschikt over een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een onafhankelijk tuchtcollege.

Lees meer over de klacht- en tuchtregeling op de site van het LVNT.

Ben je ontevreden over de behandeling, dan bespreek ik dit graag met je. Kun of wil je dit niet met mij bespreken, dan kun je terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de SCAG.

Heb je een ernstige en zwaarwegende klacht over ontoelaatbaar gedrag? Neem dan contact op met het tuchtcollege van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).